Firma Spec-Gór Sp. z o.o. to Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Budowlanych.

Realizacje

2013

Aktualnie realizujemy prace jako podwykonawca firmy:

BUDKOP Sp. z o.o. dla KW S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały przy:

- świadczeniu usług w zakresie obsługi przenośników odstawy urobku z eksploatowanych ścian i drążonych chodników,

- wykonywaniu robót montażowych związanych z budową tras: układów transportowych odstawy urobku, szynowych kolejek podwieszanych i rurociągów technologicznych.

PRG GLIWICE Sp. z o.o dla JSW S.A oddział KWK PNIÓWEK przy:

- przebudowie przekopu kierunkowego zachodniego taśmowego poz. 830

2012 Grudzień

Realizacja jako podwykonawca firmy BUDKOP Sp. z o.o. dla KW S.A. O/KWK Bolesław Śmiały usług w zakresie obsługi przenośników odstawy urobku z eksploatowanych ścian i drążonych chodników.>>>Patrz Referencje <<<

2012 Listopad

-prace podwykonawcze z firmą KAZ Sp. z o.o.

Zakończenie podwykonawstwa przy Montażu układu transportowego odstawy urobku ze ściany nr 563 w pokładzie 325 i ze ściany 425 w pokładzie 324/3 w Oddziale KWK Bolesław Śmiały. >>>Patrz Referencje <<<

2012 Maj

-prace podwykonawcze z firmą BUDKOP Sp. z o.o.

Wykonanie wraz z firmą BUDKOP przebudowy odcinków wyrobisk górniczych o łącznej długości 110m i wydrążeniu 5m wnęki na stację trafo obejmując przebudowę chodnika 509a dla KW S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały. >>>Patrz Referencje <<<

2012 Kwiecień

Realizacja powierzonych robót przez CHPRG (Chorzowskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. z o.o. ) tj. pobierka spągu oraz przebudowa pochylni Sn02 i chodnika Sn03 w pokładzie 408/4 w KW S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica. >>>Patrz Referencje <<<

2012 Marzec

-prace podwykonawcze z firmą BUDKOP Sp. z o.o.

Pomyślnie i terminowo zakończyliśmy podwykonawstwo przebudowy Przekopu zachodniego I na poziomie 420 m od cechy 1720 do cechy 1800 w Oddziale KWK „Bolesław Śmiały” >>>Patrz Referencje <<<

2011 Listopad  

- Firma Spec-Gór wynajmuje swoich pracowników Firmie PRG Gliwice w której do dnia dzisiejszego uczestniczymy w wykonywaniu specjalistycznych robót górniczych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej KWK Budryk, polegających na drążeniu w obudowie V32/11/4 wytycznej wschodniej poziom 1050 m za pomocą materiałów wybuchowych, wykonywaniu torów kolei podziemnej i ścieku. Ponadto nasi pracownicy uczestniczyli i nadal uczestniczą w robotach górniczych polegających na drążeniu rozcinki rozruchowej w obudowie ŁPKO/V32/10 ściany Cw-2 i chodnika Cw-2 w obudowie V32/10/4, w pokładzie 401 za pomocą kombajnu chodnikowego AM 50 wraz z zabudową skrzyżowania ryszpowego. >>>Patrz Referencje <<<Custom Search